Cap servei sigui potser tan necessari per al seu negoci com el de la Neteja de les seves instal·lacions. La imatge d’una empresa depèn, en gran mesura, d’ella. Per això, Belnet, empresa formada per un equip professional amb més de 20 anys en el sector és la millor opció si es desitja un fort compromís i un alt nivell de qualitat en el servei de neteja.
Som una empresa de neteja a Barcelona que oferim serveis de neteja a Barcelona i a la resta de Catalunya especialment.

Tenim com a objectiu primordial oferir un alt grau de qualitat, el màxim rigor i eficàcia en els nostres serveis, comptant amb personal qualificat, amb experiència i coneixements tècnics, capaç d’afrontar amb garantia qualsevol tipus de neteja.

Tots els serveis de neteja al teu abast

A Belnet hem treballat i treballem actualment amb empreses situades a Catalunya dedicades a:

 • Apartaments turístics
 • Hotels
 • Pàrkings
 • Geriàtrics
 • Centres de negoci i oficines
 • Recintes industrialss
 • Comunitats de veïns
 • Museus i centres culturals
 • Grans superfícies
 • Concessionaris
 • Bars, restaurants i discoteques
 • Escolas i universitats
 • Escalas

Entre l’extensa gamma de serveis que Belnet ofereix, podem destacar els següents:

NETEJA PARTICULARS: Neteges fi d’obra, neteja integral de pisos per trasllat, neteja puntual de pisos, neteja comunitat de veïns, neteja pàrquings comunitat de propietaris, neteja cristalls, buidat de pisos, neteja escales.

NETEJA EMPRESES: Neteja d’apartaments turístics, neteja hotels, neteja cristalls, neteja hospitals i centres de salut, neteja d’oficines, neteja de pàrquings, neteja de naus industrials, neteja de fàbriques, neteja de concessionaris, neteja esdeveniments, neteja de bars, neteja de restaurants, neteja de discoteques, neteja de maquinària, neteja d’escoles, neteja d’universitats, neteja de tendes i comerços.

Com Treballem?

Belnet Integral de Neteja treballa amb els últims productes i maquinària de neteja. Treballem amb els millors proveïdors del mercat per aconseguir els millors productes i així la màxima qualitat possible. Som una empresa de neteja amb un personal de neteja especialitzat amb més de 20 anys d’experiència en el sector.

Utilitzant les tècniques més avançades aconseguim els resultats esperats. Unes d’aquestes tècniques són:

 • NETEJA INTEGRAL
  Manteniment diari de les instal·lacions, amb tasques habituals com: la pols de mobiliari, escombrat sec o humit, fregat de sòl (manual o mecànic), neteja i desinfecció de sanitaris, aspirat de catifes i moquetes (utilitzant micro-filtres si l’entorn ho requereix), etc.
 • NETEJA DE VIDRES
  Neteja de vidres realitzada per personal qualificat i adequadament equipat, si cal mitjançant unitats mòbils elevadors.
 • NETEJA FI D’OBRA
  Neteja exhaustiva de les instal·lacions, mitjançant fregat mecànic amb detergent alcalí que elimina taques de ciment, guix, aplicació d’emulsió tapa-porus o dispersió acrílica, cristal·litzat…
 • NETEJA DE CATIFES I MOQUETES
  La importància de la neteja periòdica de les superfícies tèxtils, a part de la seva neteja aparent, rau en l’eliminació dels àcars. Segons les característiques de la superfície tèxtil a tractar (composició, base i col·locació) s’optarà per utilitzar el mètode de “champuneado” amb escuma seca o el de “injecció – extracció”.
 • CRISTAL·LITZAT I / O ABRILLANTAT DE PAVIMENTS
  Previ a l’fregat exhaustiu de la superfície amb un producte decapant i utilitzant una màquina rotativa a 150 r.p.m., aplicarem l’adequat cristal·litzador segons el paviment a tractar, evitant els productes amb alt contingut en ceres per ser molt relliscosos.
 • TRACTAMENT DE TERRES DE P.V.C O LINÒLEUM
  Es procedeix a un decapatge de la superfície a tractar amb un producte alcalí de PH mitjà-alt, aplicant posteriorment fins a 5 capes de dispersió que proporcionen una lluentor d’alt nivell i una gran resistència al trànsit.